Wednesday, July 17, 2024
English (United Kingdom)
   
Text Size

Ngành nông nghiệp trong 10 năm cắt giảm 118 thủ tục hành chính

http://m.cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Nganh-nong-nghiep-trong-10-nam-cat-giam-118-thu-tuc-hanh-chinh-624473/

Tính đến thời điểm này, trong lĩnh vực nông nghiệp không còn nợ bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào, không có văn bản nào bị “lỗi” cần phải thu hồi hay sửa gấp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được đánh giá là một trong những Bộ làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính.

Ngày 21/12, tại Ninh Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và định hướng cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030. Tại Hội nghị.

Tính đến tháng 12-2020, trong lĩnh vực NN&PTNT có tổng số 390 thủ tục hành chính, trong đó 255 thủ tục hành chính cấp bộ, 105 cấp tỉnh, 15 cấp huyện, 9 cấp xã, 6 cơ quan khác, được công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ và website của các đơn vị theo đúng quy định. 

So với thời điểm tháng 1-2016, Bộ đã cắt giảm 118 thủ tục hành chính, bao gồm 64 thủ tục hành chính cấp bộ, 32 cấp tỉnh, 23 cấp huyện, 5 cấp xã. 

Toan_canh_hoi_nghi

Bộ NN&PTNT đã cắt giảm 118 thủ tục hành chính, bao gồm 64 thủ tục hành chính cấp bộ, 32 cấp tỉnh, 23 cấp huyện, 5 cấp xã.

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT đã tổ chức rà soát 63 thủ tục hành chính liên quan tới kiểm tra chuyên ngành được quy định tại 27 văn bản, gồm 3 Luật, 6 Nghị định, 18 Thông tư. Bộ NN&PTNT cũng đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 32/63 thủ tục hành chính, đạt 50,7%. Việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành của Bộ đã đạt yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Bộ NN&PTNT cũng đã bãi bỏ, sửa đổi theo hướng đơn giản hóa gồm 251 điều kiện, trong đó bãi bỏ 115 điều kiện, sửa đổi 136 điều kiện; thực hiện rà soát, cắt giảm tối đa hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành; công khai đầy đủ Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành trên trang thông tin điện tử. 

Anh_le_khai_truong

Bộ NN&PTNT cũng đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 32/63 thủ tục hành chính, đạt 50,7%.

Thời gian tới, việc cải cách thủ tục hành chính phải dựa trên quan điểm là chuyển từ kiểm soát trước sang kiểm soát sau. Tức là người thực hiện hiện các thủ tục sẽ tự chủ, tự quản lý còn Nhà nước thì trên cơ sở đánh giá rủi ro sẽ có quy trình kiểm soát sau. 

(Theo Ngọc Yến - Công an nhân dân online)

Other News and Events

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterThis month137240
mod_vvisit_counterLast month85327
mod_vvisit_counterAll days6867462

Copyrights ® 2011 by CUCPHUONG NATIONAL PARK.
Designed by GlobalLink Software Solutions.